Werkwijze

Aanmelding

Binnen twee werkdagen wordt er contact opgenomen met jou om een afspraak te maken voor een screeningsgesprek.

Screeningsfase

Inventarisatie van de hulpvraag. Kijkend of LayHana Dienstverlening jou kan ondersteunen en anders jou eventueel doorverwijzen.

Kennismakingsfase (Bij een positief screeningsgesprek)

Tijdens deze fase zal LayHana Dienstverlener kennismaken met jou. Hierbij is de start van het opbouwen van een vertrouwensband belangrijk. Daarnaast legt LayHana Dienstverlener samen met jou onze verwachtingen centraal.

Zorgplan

LayHana Dienstverlener zal samen met jou een zorgplan opstellen waarin je ondersteuningsbehoeften, wensen en doelen centraal staan. Hierbij maakt LayHana Dienstverlening gebruik van het Zelfredzaamheid-Matrix.

Uitvoeringsfase

Tijdens deze fase wordt het zorgplan gezamenlijk met jou uitgevoerd. LayHana Dienstverlening zal samen met jou doelgericht gaan werken, om zo je zelfredzaamheid te vergroten.

Tussen- en eindevaluatie

Hierbij kijkt LayHana Dienstverlening samen met jou hoe de afgelopen periode is verlopen. Zijn de doelen behaald? Zijn er nieuwe doelen? Kunnen we de hulpverlening afsluiten? Of gaan we nog door?

Afbouw- en afsluitingsfase

Hierbij zijn er geen doelen meer. Jij bent zelfredzaam en het einddoel is behaald!